Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

NE ANGAJĂM

Să menţinem poziţia noastră de partener de afaceri de nivel internaţional, recunoscut prin capabilitate şi profesionalism în ceea ce priveşte furnizarea de echipamente sub presiune.

Echipa manageriala a SC UZUC SA a stabilit un Sistem de Management Integrat (SMI), al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.

Sistemul de Management Integrat reprezintă o abordare logică şi sistematică, în cadrul căruia sunt luate decizii strategice şi operaţionale optime, care ţin cont de toate aspectele esenţiale ce conduc la funcţionarea eficientă a societăţii şi respectarea cerintelor pentru calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

Obiectivele prioritare ale SC UZUC SA sunt:

  • realizarea de produse care să fie conforme cu cerinţele clientului şi prevederile standardelor aplicabile,
  • să prevină poluarea mediului prin minimalizarea consumurilor, a emisiilor şi deşeurilor generate în urma proceselor din societate şi de a asigura conformarea la legislaţia de protectie a mediului,
  • să identifice şi să evalueze riscurile privind sănătatea şi securitatea ocupaţională, să asigure salariaţilor săi condiţii pentru siguranţa activităţilor efectuate, să prevină rănirile şi îmbolnăvirile profesionale şi să se asigure conformarea la cerinţele legale.

Pentru execuţia produselor sunt aplicate şi respectate cerinţele legale privind: calitatea, metrologia, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională.

Suntem angajaţi să producem şi să furnizăm produse de calitate, care să răspundă cerinţelor clienţilor, să mărească reputaţia SC UZUC SA, cu costuri optime, un impact de mediu minim şi în condiţii de sănătate şi securitate ocupaţională a tuturor părţilor implicate în realizarea şi utilizarea produselor noastre.

Sistemul de Management Integrat, implementat pentru proiectarea, fabricarea şi inspecţia produselor şi serviciilor asigură satisfacerea cerinţelor clientului şi a celor legale pentru execuţia produselor. Importanţa satisfacerii acestor cerinţe este comunicată si inteleasa de toate structurile reprezentative ale societatii.

Relaţia noastră cu clienţii este axată pe comunicare deschisă, având la bază încrederea reciprocă. În întreaga noastră activitate, punem pe primul plan nevoile şi cerinţele de calitate ale clientului, căutând în permanenţă mijloace pentru a depăşi aşteptările acestuia.

SMI este o reflectare a culturii manageriale care constă in aplicarea principiilor managementului de către toţi angajaţii prin implicarea lor în identificarea elementelor pentru imbunătăţirea continuă a derulării proceselor, prin implicarea în identificarea şi abordarea riscurilor pentru mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

Mă angajez personal să asigur toate resursele materiale şi umane necesare realizării conformităţii cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi îmbunătăţirii continue a performantelor Sistemului de Management Integrat, care trebuie să fie un sistem viu, activ, în măsură să răspundă rapid la provocările mediului de afaceri. Pentru aceasta, SMI este analizat periodic si adaptat continuu la politica societatii şi la cerinţele standardelor de referinţă.

Solicit întregului personal al S.C. UZUC S.A. să se angajeze total în Sistemul de Management Integrat şi să respecte cu stricteţe cerinţele stabilite în acest Manual.

Prin acest angajament individual şi prin spirit de echipă, vom asigura succesul acestei politici.

Director General,